Landbouw

Dakpannen boerderijAsbest is vroeger in veel producten en gebouwen toegepast. Tegenwoordig hebben maar liefst 75% van de asbestdaken in Nederland een relatie met de landbouw. Asbest werd namelijk veel gebruikt in golfplaten. Deze golfplaten werden gebruikt om daken van stallen en schuren te maken. In deze golfplaten werd asbest verwerkt, omdat het ervoor zorgt dat de platen sterker en brandbestendiger worden. Daarnaast zorgt de toepassing ervoor dat gebouwen beter werden geïsoleerd.

Asbestose

Vroeger had men echter nog geen weet van de catastrofale gevolgen die blootstelling aan asbest kan hebben. Langdurig inademen van asbestvezels kan leiden tot verschillende vormen van kanker en asbestose. Daarom is asbest in elke vorm verboden in Nederland, sinds 1993. Er komen op dit moment jaarlijks nog honderden asbestslachtoffers bij. De overheid wil ervoor zorgen dat dit in 2040 niet meer gebeurt.

Subsidie asbest verwijderen

De overheid heeft een verbod op asbestdaken vanaf 2024 ingesteld. Vanaf dat jaar mag er in geen enkel dak in Nederland meer asbest aanwezig zijn. Dit betekent dat vooral veel daken in de landbouw vervangen moeten worden. Om eigenaren van asbestdaken die gerelateerd zijn aan de landbouw te stimuleren om hun daken op te laten knappen, heeft de overheid verschillende subsidies ingevoerd. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maar liefst €17.000 euro. Wel moeten mensen die gebruik willen maken van de subsidie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet men bijvoorbeeld kunnen aantonen dat het gebouw in kwestie vroeger gebruikt werd, of nog steeds gebruikt wordt, voor agrarische doeleinden.


Meerdere asbestbedrijven vergelijken?

Het is raadzaam om in contact te komen met meerdere asbestbedrijven om een beeld te krijgen van wat er moet gebeuren en wat de kosten zijn. Dat kan met onze offerte service. Gratis en vrijblijvend.